75 jaar ervaring
Deze kennis delen we graag!
Eigen drukkerij
De grootste van Europa
550.000 tevreden klanten
Word jij een van hen?
0492 530 122 Ma-Vr 08.00 - 17.00
Wij helpen je graag!

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Dit is het Privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plato Group B.V. te Helmond (hierna te noemen: "Plato Group"), houder van de websites:

- www.platogroup.eu
- www.igopromo.nl  
- www.clipperinterall.nl
- www.compacon.com

Plato Group is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Plato Group hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Plato Group houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van Plato Group, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Plato Group (zoals telefonisch of schriftelijk), raakt Plato Group bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: (bedrijfs)naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via social media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Plato Group, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s) door middel van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Plato Group klikt u hier. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de  versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van Plato Group te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Plato Group verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de “Mijn” omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt Plato Group de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht Plato Group rekening te houden met uw voorkeuren en aankoopgedrag. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met Plato Group heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van Plato Group wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een brief te sturen naar Plato Group, Postbus 40, 5700 AA  Helmond, dan wel een e-mailbericht aan privacy@platogroup.eu.

Soms worden Persoonsgegevens door Plato Group gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Plato Group verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Plato Group heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door haar verkregen persoonsgegevens te beschermen. Ten aanzien van de persoonsgegevens die Plato Group (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, corrigeren, verwijderen, of overdragen, kan daartoe contact worden opgenomen met Plato Group. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, overdraagbaarheid, of verwijdering kunnen zowel online (via privacy@platogroup.eu) als op het fysieke adres van Plato Group worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Plato Group in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging

Plato Group spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Plato Group en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid

Plato Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan. 

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van Plato Group kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Plato Group geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. Plato Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen

Plato Group behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Plato Group op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy statement van Plato Group.

Klacht

Wij helpen je natuurlijk ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Plato Group, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via privacy@platogroup.eu, dan wel Plato Group, Postbus 40, 5700 AA  Helmond.

Het huidige Privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 15 augustus 2018.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

0492 530 122
Ma-Vr 08.00 - 17.00

 • snelle levering en vooraf een sample ontvangen Martin Dijkman
  27 Sep 2023
 • Snel geleverd en prima product! heer G. van Leenders
  26 Sep 2023
 • IgoPromo levert goede kwaliteit en heeft een uitstekende (after)service. Wij werken al jaren met hun naar volle tevredenheid, grotendeels vanuit WtbE Technische Detachering en sinds kort ook vanuit RemoteNext. RemoteNext B.V.
  26 Sep 2023
 • IGO Promo heeft een echte showroom (naast de webshop) waar je veel artikelen - en met name de nieuwe gadgets - kunt bekijken. Daar werden we prettig geholpen en ook het verdere process (bestellen en leveren) verliep voorspoedig, duidelijk en adequaat. Kortom, het is prima zaken doen met IGO Promo! Andritz BV
  26 Sep 2023
 • Altijd goede reactietijd. Zelfs sneller geleverd als beoogd dit keer. Different Bikes - Sigrid de Vr
  23 Sep 2023
Beoordeling 4.6 - 5.148 reviews

Informatie over cookies

IGO Promo maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om jou een persoonlijke winkelervaring te geven. De standaard cookies zorgen ervoor dat jij een goede ervaring hebt op onze website.

Jij kunt kiezen om persoonlijke cookies te accepteren of te weigeren. Door deze te accepteren kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag volgen en gepersonaliseerde content laten zien. Meer weten? Lees hier alles over ons cookiebeleid.
Ik ga akkoord