75 jaar ervaring
Deze kennis delen we graag!
Eigen drukkerij
De grootste van Europa
600.000 tevreden klanten
Word jij een van hen?
0492 530 122 Ma-Vr 08.00 - 17.00
Wij helpen je graag!
0492 530 122 Ma-Vr 08.00 - 17.00Bellen
IGOPOST-NL-APP:/USP/Pride-flag.png Bij IGO ondersteunen we het zijn van jezelf, in welke vorm dan ook IGOPOST-NL-APP:/USP/Pride-flag.png

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: juni 2024

1 | Wie verzamelt uw persoonsgegevens?

Dit is de privacyverklaring van Plato Group B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen IGO Promo, Clipper Interall en Compacon (hierna te noemen: "Plato Group"). Plato Group kan uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, wanneer u contact met ons opneemt of een visitekaartje aan ons verstrekt, onze nieuwsbrief ontvangt, bij ons solliciteert, of wanneer u één van onze websites bezoekt:

www.platogroup.eu
www.igopromo.com
www.igopromo.nl
www.heroesofprint.com
www.clippergifts.com
www.clippergifts.nl

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare websites of via partners waarmee wij samenwerken. In al die gevallen is deze privacyverklaring van toepassing en is Plato Group de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Zo lichten wij toe wanneer wij welke persoonsgegevens verzamelen en hoe lang wij deze bewaren. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Plato Group B.V.
Postbus 40
5700 AA Helmond
privacy@platogroup.eu

2 | Welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom en hoe lang worden ze bewaard?

Uitvoeren diensten en producten

Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, kan Plato Group uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het opstellen of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u (of uw werkgever) sluiten. Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Wanneer u gepersonaliseerde producten bij ons afneemt, kan het bovendien zijn dat deze producten persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld als uw naam of de namen van uw collega’s op een product worden afgedrukt. In dat geval kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via degene die de bestelling heeft geplaatst. In die situatie hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, omdat wij anders niet aan onze overeenkomst kunnen voldoen met degene (bijvoorbeeld uw werkgever) die de bestelling geplaatst heeft.

Voor de hiervoor beschreven doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken van (contactpersonen of werknemers van) onze klanten:

 • voor- en/of achternaam;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • (zakelijke) betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer;
 • bedrijfsgegevens en functie;
 • overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van de uitvoering van onze diensten en producten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en maximaal tot 2 jaar daarna, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan verwijdering als wij uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren, bijvoorbeeld voor een wettelijke verplichting. Fiscale en administratieve gegevens dienen wij volgens de wet voor zeven jaar te bewaren.

Beheer van de website en afhandelen contactverzoeken

Wanneer u één van onze websites bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens door onder meer het plaatsen van cookies of vergelijkbare technologieën. Wij plaatsen cookies voor het aanbieden van functionerende websites, het vergroten van het gebruiksgemak van de websites, het personaliseren van de geleverde diensten, voor het versturen van (gepersonaliseerde) reclame en om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Indien en voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij daarbij een gerechtvaardigd belang en gelden de rechten en plichten als omschreven in deze privacyverklaring. Indien vereist, vragen wij toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies via onze cookiebanner. Meer informatie over de cookies die Plato Group plaatst, vindt u in onze cookieverklaring.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact met ons opneemt via de website, mail, telefoon, social media of wanneer u uw visitekaartje aan ons heft verstrekt. In die gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u in contact te treden en uw verzoek te behandelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Het belang is gelegen in het (tijdig) kunnen reageren op uw verzoeken en daarbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt.   

Voor de hiervoor beschreven doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • bedrijfsgegevens en functies;
 • technische gegevens en overige gegevens die wij via cookies verzamelen, zoals uw IP-adres, en de pagina’s die u bekijkt;
 • overige gegevens die uzelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het contactformulier op de website.

Plato Group bewaart deze persoonsgegevens die in het kader van het contactverzoek worden verzameld zo lang dit noodzakelijk is om aan uw contactverzoek te kunnen voldoen. Hierna zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. De bewaartermijnen van de cookies kunt u vinden in de cookieverklaring.

Nieuwsbrieven en andere marketinguitingen

Wij wensen onze klanten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onze diensten en producten. Dit kunnen wij doen in de vorm van het versturen van nieuwsbrieven, e-mails of andere (gepersonaliseerde) advertenties en marketinguitingen.

Wanneer wij al een klantrelatie hebben, dan mogen wij uw contactgegevens gebruiken voor het versturen van marketinguitingen over onze diensten. U kunt hiertegen wel altijd bezwaar bij ons indienen via de e-mail; ieder nieuwsbericht bevat een knop waarmee u zich kunt uitschrijven. Wanneer er geen klantrelatie bestaat maar u wel geïnteresseerd bent in onze marketinguitingen, dan versturen wij deze berichten alleen met uw toestemming. Deze verkrijgen wij bijvoorbeeld via een inschrijving op onze website.

Voor de hiervoor beschreven doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht (aanhef);
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • bedrijfsgegevens en functie;
 • moment van in- en uitschrijven;
 • voorkeuren en interesses.

Plato Group bewaart uw persoonsgegevens voor dit doel tot het moment van bezwaar of uitschrijving. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kan uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer u geen klant meer bent, zullen wij u nieuwsbrieven of andere berichten blijven versturen tot maximaal drie jaar na het laatste klantcontact.

Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de sollicitatie te kunnen beoordelen en om met u contact te kunnen leggen naar aanleiding van de sollicitatie. Plato Group heeft hierbij een gerechtvaardigd belang. Wanneer u in de afrondende fase van de sollicitatieprocedure zit, zullen de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Voor de hiervoor beschreven doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • motivatiebrief;
 • cv en alle daarin opgenomen gegevens;
 • foto;
 • (stage)beoordelingen;
 • overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure.

Plato Group bewaart uw persoonsgegevens tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als u toestemming heeft gegeven, kan Plato Group uw persoonsgegevens voor maximaal één jaar bewaren. Op die manier kunnen wij u nog eens benaderen als wij later een interessante vacature voor u hebben.  

3 | Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Om onze diensten te kunnen verlenen en producten aan te kunnen bieden, werken wij soms samen met andere partijen. Sommige partijen (zoals softwareleveranciers) verwerken uw persoonsgegevens alleen namens ons en dit is dan ook zo vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij geven deze partijen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op basis van onze instructies. Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen.

Verder kan Plato Group uw persoonsgegevens delen met:

 • aan met haar verbonden ondernemingen, groepsmaatschappijen en dochterondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;
 • andere ontvangers (als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken), voor zover dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Zo kan Plato Group gebruik maken van externe leveranciers en groothandelaren voor het uitvoeren van haar bestellingen, maar bijvoorbeeld ook van bezorgdiensten;
 • een andere ontvanger voor zover dit vereist is door een wet, een gerechtelijk bevel of een (andere) juridische procedure, zoals ook fusie, overname of verkoop van activa, een melding bij een toezichthouder of in geval van een faillissement.

Deze ontvangers zijn doorgaans (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn, dan maken wij hierover afspraken met deze partij. Wanneer deze afspraken afwijken van hetgeen in deze privacyverklaring staat, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Op de websites van Plato Group kunt u ook een aantal links naar websites van derden vinden, zoals Facebook, LinkedIn of YouTube. Deze knoppen worden gebruikt om de integratie van die websites met onze website mogelijk te maken. Als u op (een van) deze knoppen klikt, activeert u de functionaliteit van die knoppen en kunnen er advertentiepixelcookies worden geplaatst door deze derden. Deze cookies kunnen puur functioneel zijn, maar kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke websites u bezoekt, om een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag en om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Meer informatie over wat deze websites met uw persoonsgegevens (kunnen) doen, is te vinden in hun privacy- en cookieverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaringen goed door te nemen.

4 | Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Om uw persoonsgegevens veilig op te kunnen slaan en te kunnen beveiligen gebruiken wij een beveiligingssoftware en wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, zoals een firewall en tweefactorauthenticatie. Plato Group is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wij laten zien te voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging. Als u een (beveiligings)incident constateert of een vermoeden hebt dat sprake is van een incident, neem dan direct contact met ons op via privacy@platogroup.eu.

Zoals hiervoor aangegeven kunt u op onze websites mogelijk ook links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook de privacyverklaring van deze websites te raadplegen

5 | Welke rechten heeft u?

Op grond van de wet heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u daar een beroep op kunt doen.

 • Recht op inzage en informatie
  U heeft het recht om informatie op te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wie de concrete ontvangers zijn en bovendien kopieën te ontvangen van uw persoonsgegevens. Er kunnen bepaalde uitzonderingen of beperkingen zijn, waardoor u niet altijd alle informatie ontvangt over de persoonsgegevens die wij verwerken. 
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen om ervoor te zorgen dat deze gegevens (weer) correct en up-to-date zijn. U heeft ook het recht om rectificatie te vragen van uw persoonsgegevens indien derden deze persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt en u van mening bent dat deze objectief onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht op gegevenswissing    
  U heeft over het algemeen het recht om te verzoeken dat (een deel van) uw persoonsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor onze doeleinden of wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens echter niet altijd kunnen wissen omdat de verwerking bijvoorbeeld soms nog steeds noodzakelijk is. Dit kan zo zijn omdat de persoonsgegevens nog nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van een juridische vordering. Om die reden zullen wij uw belang bij het wissen van uw persoonsgegevens altijd eerst afwegen tegen onze noodzaak om de persoonsgegevens nog te bewaren voor andere legitieme belangen. Houd er bovendien rekening mee dat wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, u mogelijk ook niet langer gebruik kunt maken van onze diensten of producten. 
 • Recht op beperking van de verwerking
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken. Dit kan bijvoorbeeld als de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is of persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking. In bepaalde omstandigheden kunnen wij dan echter nog steeds uw persoonsgegevens gebruiken, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens nog nodig zijn voor juridische vorderingen of om de rechten van een andere betrokkene te beschermen. 
 • Kennisgeving van rectificatie, wissing of beperking
  Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw persoonsgegevens informeren over de rectificatie, wissing of beperking van de verwerking. 
 • Recht op overdraagbaarheid
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar format, om deze gegevens zelf door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 • Recht op bezwaar
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden, bijvoorbeeld voor direct marketing of bij de uitvoering van uw bestelling. Wij zullen verschillende factoren in overweging nemen bij het beoordelen van een bezwaar tegen onze verwerking, waaronder: de grondslag; de redelijke verwachtingen van onze klanten; de voordelen en risico's voor u, ons, andere gebruikers of derden; andere beschikbare middelen om hetzelfde doel te bereiken die mogelijk minder ingrijpend zijn en geen onevenredige inspanning vereisen. Indien uw bezwaar zal worden gehonoreerd, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken. 
 • Intrekken toestemming
  Als wij uw toestemming voor een gegevensverwerking hebben gevraagd, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. 
 • Klachtrecht
  Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@platogroup.eu. Wij zullen altijd proberen om samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hier

U kunt uw verzoek(en) om deze rechten uit te oefenen bij ons indienen via privacy@platogroup.eu. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij reageren op uw verzoek(en). Alleen u of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u een verzoek indient, zullen wij u bijvoorbeeld vragen om uw naam, e-mailadres of andere informatie in onze administratie te bevestigen om uw identiteit te kunnen verifiëren. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan iemand die geen recht daartoe heeft.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar niet later dan één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Daarbij beoordelen wij ook of, en zo ja in hoeverre, wij aan uw verzoek kunnen of moeten voldoen volgens de wet. Als een langere periode van maximaal twee maanden nodig is, zullen wij u hierover ook binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren. Het indienen en verwerken van uw verzoek is kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter. Ook staat het ons vrij om een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien u bijkomende kopieën verzoekt bij uw verzoek tot inzage.

6 | Wijzigingen privacyverklaring

Plato Group behoudt zicht het recht voor om aanpassingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze webpagina te bekijken. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij u op redelijke wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via een e-mail of door een kennisgeving

© 2024 Plato Group B.V.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

0492 530 122
Ma-Vr 08.00 - 17.00

 • De site is erg duidelijk, de keuze goed en een zeer snelle levering! Petra
  18 Jun 2024
 • Telefonisch bestellen en direct een drukproef ontvangen en dezelfde dag wordt de bestelling in behandeling genomen. Snelle levering! mevrouw S. van der Ven
  18 Jun 2024
 • Producten waren duidelijk en snel geleverd. Opdruk zit goed en het contact is altijd netjes en snel. Enige reden van de ster minder is omdat we eenmalig een verkeerde order hadden en de offertes onduidelijk zijn Lucas
  13 Jun 2024
 • Prima communicatie, product zoals omschreven en snelle levering Amsterdam UMC
  12 Jun 2024
 • Goede leverancier, snel geleverd, prima kwaliteit en een groot assortiment TVVL
  11 Jun 2024
Beoordeling 4.6 - 5.386 reviews

Informatie over cookies

IGO Promo maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om jou een persoonlijke winkelervaring te geven. De standaard cookies zorgen ervoor dat jij een goede ervaring hebt op onze website.

Jij kunt kiezen om persoonlijke cookies te accepteren of te weigeren. Door deze te accepteren kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag volgen en gepersonaliseerde content laten zien. Meer weten? Lees hier alles over ons cookiebeleid.
Ik ga akkoord